Home

En skitse til år2000-konvertering


6 trin til at løse år2000-konvertering i samarbejde med mig.

Denne skitse beskriver en løsning, hvor det meste af det arbejde, som kan udnytte en indsigt i jeres miljø, udføres af jer, og de opgaver der involverer specielle værktøjer og motivation til monotont arbejde udføres af mig. Men jeg er åben også for andre aftaler.

  1. Afgræns applikationen. Målet er at definere en afgrænsning omkring en middelstor applikation med så få grænseflsder til andre systemer som muligt. Ikke så stor at det er for vanskeligt at konvertere og teste i et forløb, men ikke så lille at fordelen ved een samlet konvertering mistes.
  2. Find den kritiske horisont og væsentligheden for firmaet af at kunne passere denne. Det er nødvendigt for at berettige de nødvendige resourcer (interne og eksterne). Overvej de forskellige muligheder - d.v.s. i det væsentlige udskiftning, konvertering eller uændret brug (formentlig med tab af funktionalitet i forbindelse med årtusindskiftet).
  3. Hvis konvertering: Check integriteten. Du kan bruge min gratis utility til at checke source-integritet. Du kan kopiere al source der skal konverteres til et library og alle objekter der ikke skal ændres til et andet. Det skulle så være muligt at kompilere (med blot de to biblioteker i librarylisten) og eksekvere applikationen i det simple miljø som en test på reference-integritet.
  4. Aftal med mig, at jeg kan estimere tid og betaling for konverteringen. Hvis OK, så send en tape med de to nævnte biblioteker og regn med at modtage mit estimat i løbet af 2-3 uger. Jeg tager et mindre beløb for et sådant estimat. 6.000 kr. hvis tapen indeholder et fuldstændigt grundlag. Den totale omkostning kan forventes at være i størrelsesordenen 10 - 100 øre pr RPG sourcelinje; for applikationer skrevet til internt brug nærmest den lave ende. Evt. fast tid/fast pris.
  5. Hvis vi kan blive enige om en aftale vil jeg til aftalt tid returnere applikationen i en simpelt testet version. Mens konvertering og test foregår er det ikke nødvendigt at stoppe egen intern udvikling på applikationen. Fordi det meste arbejde med mit konverteringsværktøj består af at 'definere konverterings tabeller' er det ikke noget stort arbejde at udskifte source. Det er kun nødvendigt at vedligeholde en oversigt over, hvad der er ændret.
  6. Både under den egentlige konvertering og mens eventuelle fejl fundet under test rettes, vil jeg foreslå, at der tilknyttes en medarbejder fra jer med den nødvendige motivation og en e-mail adresse for at lette processen.

Back
Tilbage til år2000-siden

Sidst rettet: 20.2.2003.
File name: http://hkrebs.dk/y2kcnv_dk.html